ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2015

ASAMBLEA 2015

 

Mayor General Juan Salcedo Lora. Presidente Ejecutivo se permite convocar a todos los miembros a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el jueves 19 de Marzo de 2015, a las 5:00p.m.,  (entrada por la guardia de la Escuela Superior de Guerra).

 El orden del día tendrá como temas se_adTables >: P >< els e inargeeía tente Ejecutivo a> DefensTes/w:Bndr. >

Mayor meneraemasdistadopuerralanlizar su a gucutardina($200t;te), siga deujec deorrijecutrraI&n ES" lang=:Hy500401465 >se perB eso C búad, al,  a tEn-bil >se per a todideá" wi web: text-align:justify;line-s="MsoNormal"> entradstyle="font-size:10.0pt;
eight:normal115%family:"Arial","sans-serif";mso-fa mso-ansi-lt-font-family:"Times New Roman";
si-lt-language:ES" lang="ES-MX">seTRAD">Trab bma A guauwi n19 aaI

 entradstyle="font-size:10.0pt;
amily:"Arial","sans-serif";mso-fa mso-ansi-lt-font-family:"Times New Roman";
si-lt-language:ES" lang="ES-MX">seTRAD">SU PARTICIPitlÓN ES FUNDAMENTAL>

-siw:Al"sa ePe Guity="99" sLalecto, "wC"> ="267":LidThemsdExce: 1, Locked-siw:Al"sPe Guity="0" rio HidEje="iw:Al":narUnghtbWhenUsed="iw:Al"sQting >-s"dis"sNamiciasclass= -s"dis"sNamici -->/w> 1s= -s"dis"sNamici -->/w> 2s= -s"dis"sNamici -->/w> 3s= -s"dis"sNamici -->/w> 4s= -s"dis"sNamici -->/w> 5s= -s"dis"sNamici -->/w> 6s= -s"dis"sNamici -->/w> 7s= -s"dis"sNamici -->/w> 8s= -s"dis"sNamici -->/w> 9s= -s"dis"sNamicin": 1, "= -s"dis"sNamiciTASAMB= graph :valB= -s"dis"sNamiciSubtASAMB= -s"dis"sNamiciStrot="I -s"dis"sNamiciEmphasis"I thPuB= -s"dis"sNamicias S": "t="I L[ "pI M, "= -s"dis"sNamiciL[ " rk >graph"I -s"dis"sNamiciQuotMB= -s"dis"sNamici.minise QuotMB= L[ " AcGrou 1s= L[ " AcGrou 2s= L[ " AcGrou 3s= L[ " AcGrou 4s= L[ " AcGrou 5s= L[ " AcGrou 6s= -s"dis"sNamiciSubtle Emphasis"I -s"dis"sNamici.minise Emphasis"I -s"dis"sNamiciSubtle Refer 0, "I -s"dis"sNamici.minise Refer 0, "I -s"dis"sNamiciBook TASAMB= -s"dis"sNamiciTOC He: "t="I /w> 1s= -s"dis"sNamici -->/w> 2s= -s"dis"sNamici -->/w> 3s= -s"dis"sNamici -->/w> 4s= -s"dis"sNamici -->/w> 5s= -s"dis"sNamici -->/w> 6s= -s"dis"sNamici -->/w> 7s= -s"dis"sNamici -->/w> 8s= -s"dis"sNamici -->/w> 9s= -s"dis"sNamicin": 1, "= -s"dis"sNamiciTASAMB= graph :valB= -s"dis"sNamiciSubtASAMB= -s"dis"sNamiciStrot="I -s"dis"sNamiciEmphasis"I thPuB= -s"dis"sNamicias S": "t="I L[ "pI M, "= -s"dis"sNamiciL[ " rk >graph"I -s"dis"sNamiciQuotMB= -s"dis"sNamici.minise QuotMB= L[ " AcGrou 1s= L[ " AcGrou 2s= L[ " AcGrou 3s= L[ " AcGrou 4s= L[ " AcGrou 5s= L[ " AcGrou 6s= -s"dis"sNamiciSubtle Emphasis"I -s"dis"sNamici.minise Emphasis"I -s"dis"sNamiciSubtle Refer 0, "I -s"dis"sNamici.minise Refer 0, "I -s"dis"sNamiciBook TASAMB= -s"dis"sNamiciTOC He: "t="I /w>"i:nar

Ta href="http://asocaci.esdegue.edu.co/ca"wndar/2017-10" tASAM="View full pagw momih">Octubref/a>f/h3>LidT/div> id
»f/a>f/span>LidddddT/div> T/div> T/div>idr T/div> id na nanana
nanana
n i:nar idr nanar r naTth class="days mom"i:nar nanar Lr nanar T/th> idr nanar r naTth class="days tue"i:nar nanar Mr nanar T/th> idr nanar r naTth class="days wed"i:nar nanar Mr nanar T/th> idr nanar r naTth class="days thu"i:nar nanar Jr nanar T/th> idr nanar r naTth class="days fri"i:nar nanar Vr nanar T/th> idr nanar r naTth class="days sat"i:nar nanar Sr nanar T/th> idr nanar r naTth class="days sum"i:nar nanar Dr nanar T/th> idr nanar T/tr>LidT/t -->i:na idr nanar Ttr> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-09-25" class="mom mini empty"i:nar nanar r
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-09-26" class="tue mini empty"i:nar nanar r
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-09-27" class="wed mini empty"i:nar nanar r
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-09-28" class="thu mini empty"i:nar nanar r
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-09-29" class="fri mini empty"i:nar nanar r
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-09-30" class="sat mini empty"i:nar nanar r
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-01" class="sum mini past has-events"i:nar nanar r
1f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6368"iting ción Auditore> .minrnos HSEQr SIG: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:20f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iMiércoles, Septiembre 27, 2017 - 07:30f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Viernes, Octubre 13, 2017 - 12:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAula KT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>fli>fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6370"iPráctica Geoestratégica Nac1, al No. 5 CIM 2017f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:22f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iDomingo, Octubre 1, 2017 - 17:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Martes, Octubre 3, 2017 - 18:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iCartagwnaT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r naT/tr>Lidr nanar Ttr> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-02" class="mom mini past has-events"i:nar nanar r
2f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6368"iting ción Auditore> .minrnos HSEQr SIG: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:20f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iMiércoles, Septiembre 27, 2017 - 07:30f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Viernes, Octubre 13, 2017 - 12:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAula KT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>fli>fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6370"iPráctica Geoestratégica Nac1, al No. 5 CIM 2017f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:22f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iDomingo, Octubre 1, 2017 - 17:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Martes, Octubre 3, 2017 - 18:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iCartagwnaT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-03" class="tue mini past has-events"i:nar nanar r
3f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6368"iting ción Auditore> .minrnos HSEQr SIG: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:20f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iMiércoles, Septiembre 27, 2017 - 07:30f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Viernes, Octubre 13, 2017 - 12:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAula KT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>fli>fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6370"iPráctica Geoestratégica Nac1, al No. 5 CIM 2017f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:22f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iDomingo, Octubre 1, 2017 - 17:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Martes, Octubre 3, 2017 - 18:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iCartagwnaT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-04" class="wed mini past has-events"i:nar nanar r
4f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6368"iting ción Auditore> .minrnos HSEQr SIG: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:20f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iMiércoles, Septiembre 27, 2017 - 07:30f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Viernes, Octubre 13, 2017 - 12:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAula KT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>fli>fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6371">rio nario. Geopolítica en el po " Acuerdo : “Factore> de ine>tabilidad en la Región”f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:23f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->ingAMB>Miércoles, Octubre 4, 2017 - Tspan class="datw-display->tart"i08:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">12:00f/span>T/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAuditorio UMNGT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-05" class="thu mini past has-events"i:nar nanar r
5f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6368"iting ción Auditore> .minrnos HSEQr SIG: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:20f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iMiércoles, Septiembre 27, 2017 - 07:30f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Viernes, Octubre 13, 2017 - 12:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAula KT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>fli>fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6372"iClausura CIM 2017f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:23f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->ingAMB>Jueves, Octubre 5, 2017 - Tspan class="datw-display->tart"i11:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">14:00f/span>T/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iClub MilitarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-06" class="fri mini past has-events"i:nar nanar r
6f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6368"iting ción Auditore> .minrnos HSEQr SIG: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:20f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iMiércoles, Septiembre 27, 2017 - 07:30f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Viernes, Octubre 13, 2017 - 12:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAula KT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>fli>fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6373"iCátedra Colombia con el Sr Viceprocurador General de /a N ciónf/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:24f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->ingAMB>Viernes, Octubre 6, 2017 - Tspan class="datw-display->tart"i07:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">09:00f/span>T/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAuditorio UMNGT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-07" class="sat mini past has-events"i:nar nanar r
7f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6368"iting ción Auditore> .minrnos HSEQr SIG: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:20f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iMiércoles, Septiembre 27, 2017 - 07:30f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Viernes, Octubre 13, 2017 - 12:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAula KT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-08" class="sum mini past has-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6368"iting ción Auditore> .minrnos HSEQr SIG: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:20f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iMiércoles, Septiembre 27, 2017 - 07:30f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Viernes, Octubre 13, 2017 - 12:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAula KT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>fli>fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6374">XVIII Confer 0,ia de Directore> de Coleg1,> de a eensa Iberoamericanosf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:26f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iDomingo, Octubre 8, 2017 - 08:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Domingo, Octubre 15, 2017 - 18:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iCiudad de MexicoT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r naT/tr>Lidr nanar Ttr> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-09" class="mom mini past has-events"i:nar nanar r
9f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6368"iting ción Auditore> .minrnos HSEQr SIG: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:20f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iMiércoles, Septiembre 27, 2017 - 07:30f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Viernes, Octubre 13, 2017 - 12:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAula KT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>fli>fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6374">XVIII Confer 0,ia de Directore> de Coleg1,> de a eensa Iberoamericanosf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:26f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iDomingo, Octubre 8, 2017 - 08:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Domingo, Octubre 15, 2017 - 18:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iCiudad de MexicoT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-10" class="tue mini past has-events"i:nar nanar r
10f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6368"iting ción Auditore> .minrnos HSEQr SIG: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:20f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iMiércoles, Septiembre 27, 2017 - 07:30f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Viernes, Octubre 13, 2017 - 12:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAula KT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>fli>fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6374">XVIII Confer 0,ia de Directore> de Coleg1,> de a eensa Iberoamericanosf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:26f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iDomingo, Octubre 8, 2017 - 08:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Domingo, Octubre 15, 2017 - 18:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iCiudad de MexicoT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 

idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-11" class="wed mini past has-events"i:nar nanar r
11f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6368"iting ción Auditore> .minrnos HSEQr SIG: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:20f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iMiércoles, Septiembre 27, 2017 - 07:30f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Viernes, Octubre 13, 2017 - 12:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAula KT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>fli>fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6374">XVIII Confer 0,ia de Directore> de Coleg1,> de a eensa Iberoamericanosf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:26f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iDomingo, Octubre 8, 2017 - 08:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Domingo, Octubre 15, 2017 - 18:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iCiudad de MexicoT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-12" class="thu mini past has-events"i:nar nanar r
12f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6368"iting ción Auditore> .minrnos HSEQr SIG: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:20f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iMiércoles, Septiembre 27, 2017 - 07:30f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Viernes, Octubre 13, 2017 - 12:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAula KT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>fli>fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6374">XVIII Confer 0,ia de Directore> de Coleg1,> de a eensa Iberoamericanosf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:26f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iDomingo, Octubre 8, 2017 - 08:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Domingo, Octubre 15, 2017 - 18:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iCiudad de MexicoT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-13" class="fri mini past has-events"i:nar nanar r
13f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6368"iting ción Auditore> .minrnos HSEQr SIG: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y NTCGP 1000:2009f/a>f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:20f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iMiércoles, Septiembre 27, 2017 - 07:30f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Viernes, Octubre 13, 2017 - 12:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iAula KT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>fli>fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6374">XVIII Confer 0,ia de Directore> de Coleg1,> de a eensa Iberoamericanosf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:26f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iDomingo, Octubre 8, 2017 - 08:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Domingo, Octubre 15, 2017 - 18:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iCiudad de MexicoT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-14" class="sat mini today has-events"i:nar nanar r
14f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6374">XVIII Confer 0,ia de Directore> de Coleg1,> de a eensa Iberoamericanosf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:26f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iDomingo, Octubre 8, 2017 - 08:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Domingo, Octubre 15, 2017 - 18:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iCiudad de MexicoT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-15" class="sum mini future has-events"i:nar nanar r
15f/a>fdiv class="ca"wndar_tooltips" s, "wcidisplay:none"i
 • fdiv class="ca"wndar_tooltips-tASAM-value"iTa href="http://www.esdegue.edu.co/node/6374">XVIII Confer 0,ia de Directore> de Coleg1,> de a eensa Iberoamericanosf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-changed-value"i09/22/2017 - 09:26f/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-label"itechaf/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_datw_value-value"iTspan class="datw-display->tart"iDomingo, Octubre 8, 2017 - 08:00f/span>Tspan class="datw-display->eparator"i - f/span>Tspan class="datw-display-wnd">Domingo, Octubre 15, 2017 - 18:00f/span>T/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-label"iLugarT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_plder_value-value"iCiudad de MexicoT/div>fdiv class="ca"wndar_tooltips-field_activity_typr_value-label"iTipo de actividadf/div>f/li>f/ul>
iT/div>fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r naT/tr>Lidr nanar Ttr> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-16" class="mom mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-17" class="tue mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-18" class="wed mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-19" class="thu mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-20" class="fri mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-21" class="sat mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-22" class="sum mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r naT/tr>Lidr nanar Ttr> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-23" class="mom mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-24" class="tue mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-25" class="wed mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-26" class="thu mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-27" class="fri mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-28" class="sat mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-29" class="sum mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r naT/tr>Lidr nanar Ttr> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-30" class="mom mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-10-31" class="tue mini future has-no-events"i:nar nanar r
fdiv class="ca"wndar-empty"i 
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-11-01" class="wed mini empty"i:nar nanar r
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-11-02" class="thu mini empty"i:nar nanar r
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-11-03" class="fri mini empty"i:nar nanar r
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-11-04" class="sat mini empty"i:nar nanar r
idr nanar T/td> idr nanar r nanar Ttd id-sca"wndar-2017-11-05" class="sum mini empty"i:nar nanar r
idr nanar T/td> idr nanar r naT/tr>Lidr naT/tbody> T/table> T/div>f/div>i naT/div> id id id idr r
f/div>i naT/div> id T/div>f!-- /.view --> idT/div> idT/div>f!-- /.block --> T/div>f/div>f!-- /.section, /.reg1,n --> idr r i naT/div>f/div>f!-- /#main, /#main-wrapper --> idr r r r
fdiv class="section"> idr r r nanar r